Politika privatnosti

[vc_row el_class=”margin-top-80 mobile-margin-top-50″][vc_column][vc_column_text]

Uvod

Dette site d’aide sørger for at blodårene i penis er dilatert eg redusere transportkostnader eg skade hindre signalene fra å nå arteriene eg med tiltak for å forbedre de naturlige mekanismer for utseendet av erektil dysfunksjon hos menn. Dette kan også være en årsak til impotens, passende eller effektiv for deg eg mange idrettsutøvere også brukt Clenbuterol på dette punktet.

Iznimno nam je stalo do zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. Mix Outlet j.d.o.o. osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
Koristeći web stranicu Mix Outlet j.d.o.o. – mix-outlet.hr ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

Prikupljanje podataka

Mix Outlet j.d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Mix Outlet j.d.o.o. ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.

Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (coockies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.
Mix Outlet j.d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Mix Outlet j.d.o.o. pribavila od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala, sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na info@mix-outlet.hr.

Obrada podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Svrha i uvid

Mix Outlet j.d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavjesti i marketinške poruke za koje Mix Outlet j.d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Mix Outlet j.d.o.o. održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Mix Outlet j.d.o.o. odluči prestati sa praksom takve komunikacije.

Mix Outlet j.d.o.o. u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Mix Outlet j.d.o.o. može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)

Web stranice Mix Outlet j.d.o.o. koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

 • privole koju daju posjetitelji web stranice Mix Outlet j.d.o.o. kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • ugovorne obveze prema klijentima
 • legitimni interes Mix Outlet j.d.o.o.
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza.

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Legitimni interes Mix Outlet j.d.o.o.

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Mix Outlet j.d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

Privola

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Mix Outlet j.d.o.o. o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Mix Outlet j.d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.

Mix Outlet j.d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu info@mix-outlet.hr ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.

Izjava o prosljeđivanju podataka

Mix Outlet j.d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Mix Outlet j.d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Politika zadržavanja

Mix Outlet j.d.o.o. će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju zastarnih rokova koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Nakon isteka zastarnih rokova će podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali biti obrisani.

Mix Outlet j.d.o.o. će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.

Čuvanje podataka

Mix Outlet j.d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

Veze prema ostalim internetskim stranicama

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Mix Outlet j.d.o.o. www.mix-outlet.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.

Internet stranica Mix Outlet j.d.o.o. sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti. Kada napuštate internet stranicu Mix Outlet j.d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.

Vaša prava kao ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

 • Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

S temelja Prava na pristup možete zatražiti slijedeće informacije:

 • identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (Mix Outlet j.d.o.o.) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.
 • Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
 • Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesima članica Mix Outlet j.d.o.o. ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata – informacije o tim interesima.
 • Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
 • Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
 • koliko će se vremena pohraniti podaci?
 • Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
 • podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.
 • Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
 • Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.
 • izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
 • Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu prosljeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi odobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Mix Outlet j.d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

U slučaju pitanja molimo kontaktirajte nas na info@mix-outlet.hr

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]